Hybler PR & Journalistik

Presse og PR

Redaktionel omtale er den mest effektive form for markedsføring, og langt billigere end annoncer.

Vi hjælper med at servere dine budskaber til pressen.

360 graders eftersyn

Få et 360 graders eftersyn af din eksterne kommunikation og et bud på, hvordan de gode historier kan blive fortalt, så det vækker genklang hos pressen. Og hvad med din interne kommunikation – den er måske blevet lidt rusten?

Journalistik

Klaus Hybler skriver freelance for flere fag- og dagblade. Der er tale om en bred vifte af opgaver – nyheder, reportager, virksomhedsportrætter – og ofte indenfor stofområder som erhverv, rejser og golf.

Grafisk Design

Når tekster og billeder skal pakkes ind i en trykt publikation eller på et website, samarbejder vi med dygtige grafikere og webdesignere. Det grafiske udtryk skal løfte det journalistiske indhold, hvilket vi sikrer ved tæt at følge hele processen, fra idé til layout og tryk.

Analyse

Hybler PR & Journalistik planlægger og gennemfører kvalitative undersøgelser af interessenter, afdækker holdninger hos væsentlige beslutningstagere og undersøger markeder, og vi måler resultatet af en given PR-indsats. Statistiske undersøgelser bliver til i samarbejde med analyseinstitut.

Vi hjælper jer med:

Pressemeddelelser, artikler, pressekontakt,pressemøder ,avisindstik, profilbrochurer, kundemagasiner, nyhedsbreve, websites, PR-rådgivning og strategier, medietræning, krisestyring og -kommunikation, fotooptagelser, videoproduktion.

"Pressemeddelelser har et vigtigt formål, nemlig at skabe synlighed i pressen, og det kan kun ske, hvis historien bliver vinklet og fortalt på en måde, så medierne bringer dén. I sin helhed eller i bearbejdet form.
Så enkelt kan det siges. Og det er ligegyldigt om historien handler om et produkt, en ydelse, eller et brancherelateret emne. "

Kontakt til pressen

Når historien og budskabet står lysende klare skaber vi kontakt til medierne, de trykte såvel som de elektroniske. Kontakten bliver nøje målrettet medier og navngivne journalister, som beskæftiger sig med emnet, for det handler om at få historien bragt.

Det sker naturligvis i et samarbejde, hvor vi omhyggeligt tilrettelægger hvor, hvordan og hvornår I skal gå ud med en nyhed, eller den gode historie. Ofte vil det være i form af pressemeddelelser og artikler, evt. suppleret med direkte telefonisk kontakt til en række journalister.

Med indgående kendskab til pressens arbejdsbetingelser udsender vi pressemateriale til de relevante medier og platforme. Andre gange planlægger vi et interview eller et besøg med et bestemt medie.

I forbindelse med lancering af nye produkter eller store tiltag kan det være en god idé at invitere til pressemøder eller events.

Virksomheder kan som lyn fra oven blive ramt af en mediestorm, der kræver handling her og nu. Hvis sådan en krisesituation skulle opstå, følger vi tæt udviklingen og pressedækningen i en given sag, og vi lægger en kortsigtet kommunikationsstrategi, der kan nuancere og ændre fokus for debatten.

Vil du vide mere om, hvordan du får dine budskaber ud?

Kontakt Hybler PR & Journalistik på Tel. (+45) 61 26 58 91 eller send en mail til klaus@hybler.dk.

5 råd til pressemeddelelsen

1. Vinklen skal være knivskarp
Det dur simpelthen ikke, at levere flere budskaber på én gang. Hold dig til et hovedbudskab, en stærk rubrik og den såkaldte nyhedstrekant. Har du flere budskaber, så skriv flere historier.

2. Skriv kort og præcist
Journalister gider ikke læse lange tekster. Og slet ikke i et indviklet og knudret sprog, så skriv kort og præcist.

3. Tænk i flere versioner
Hvorfor kun satse på de landsdækkende medier, hvor det er vanskeligt at trænge igennem? En nyhed med andre vinkler (og gode rubrikker) kan nemmere ramme spalterne i lokale aviser og faglige magasiner.

4. Vedlæg et godt billede
Husk altid at medsende et billede, og sørg for at billedet er med til at gøre historien levende. Det kan også være en god idé at vedlægge en faktaboks til pressemeddelelsen.

5. Husk afsender
Det skal være tydeligt, hvem afsenderen er, og hvor journalisten kan få yderligere information.

Hvor lander dine pressemeddelelser?

Fra strategi til resultat

Få strategien på plads!

En vellykket PR-indsats bygger på en strategi med definerede målgrupper og klare budskaber, og en plan for kontakt til medierne. Dét hjælper vi med, og vi måler også efterfølgende effekten.

Research og analyser

Gennem research kan vi samle og supplere den viden, du allerede har om dine målgrupper og om markedet, og derved forøge mulighederne for succes, når PR-planen rulles ud.

Researchen kan bestå i enkle statistiske søgninger, der overordnet fortæller om bestemte segmenter og markedsforhold, eller bygge på et antal kvalitative interviews, der kan give mere specifik viden. Spørgeskemaundersøgelser kan også komme på tale.

Graden af research afhænger helt af den enkelte situation og de forretningsmæssige mål.

Effektmåling

Hvad virker bedst?

Når vi udsender en pressemeddelelse, måler vi efterfølgende, hvilke danske medier, der har bragt hele eller dele af historien. Målingen omfatter blandt andet alle landsdækkende dagblade og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, broadcastet radio- og tv. Dertil kommer samme mediers websites.

Effektmåling viser ikke kun, hvor meget en bestemt pressemeddelelse har genereret af redaktionel omtale, men kan også bruges til at sammenligne, hvor og hvordan vi bedst kommer igennem med dine budskaber.

Om

Med en baggrund som journalist og kommunikationsrådgiver har jeg gennem mange år arbejdet med at gøre virksomheder og erhvervsorganisationer mere synlige. Den kompetence kan jeg også tilbyde dig!

Lige fra hvordan kommunikationen gribes an og målrettes de enkelte medier, men også i den konkrete udformning af tekster til aviser, fagblade, profilbrochurer, nyhedsbreve, websider, etc.

På mit cv står journalist og cand. merc., og jeg kan hurtigt sætte mig ind i det marked og den virkelighed din virksomhed agerer i. Mit fokus er altid rettet mod, hvordan PR og kommunikation kan understøtte de forretningsmæssige mål.

Som selvstændig journalist leverer jeg desuden artikler til en række fag- og dagblade. Der er tale om en bred vifte af opgaver – nyheder, reportager, portrætter – og ofte indenfor stofområder som erhverv, rejser og golf.

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Klaus Hybler

Cases

PR

PR (foto) 210 KB

Artikler

In English

We are

HYBLER PR & Journalistik is a small, but full-service, PR agency based in Denmark in the northern part of Sealand. Both large and small companies, as well as business organizations, are among our clients.

The owner, Klaus Hybler, has worked for many years as a PR consultant dealing with a wide range of clients, giving professional advice, working out PR plans and writing press releases, articles etc. HYBLER PR & Journalistik can also offer you these skills!

We raise awareness in your target audience by identifying the newsworthy angles that the media will publish. We also specialize in writing PR articles and text for magazines, brochures, newsletters, web pages, etc. Our focus is how communications can improve your business.

Media coverage is very effective

Did you know that media coverage is the most financially effective form of marketing? A well-crafted press release, or story pitch, can attract huge attention for your company and cost less than paid-for advertising.  However, a bad press release almost immediately makes its way to the “Deleted Items” folder and goes nowhere.

HYBLER PR & Journalistik delivers strategy based communication. We know how to approach the media, providing you with greater media coverage, and ultimately a better bottom line.

We reach the press and the readers you want to get in touch with! We identify and write the relevant stories, make personal contact with journalists, and finally measure the extent of media exposure.

Please contact Klaus Hybler Tel. +45 61 26 58 91 or send an e-mail to klaus@hybler.dk to discuss how your business can achieve more attention in the media. I look forward to hearing from you!


Kontakt

  Hybler PR & Journalistik

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

GemGem

GemGem